LOUIS

Projekt identyfikacji wizualnej LOUIS zawiera:

– projekt logotypu,

– projekt wizytówki,

– projekt druków firmowych,