Smart & Safe

Projekt identyfikacji wizualnej Smart & Safe zawiera:

– projekt logotypu i jego wariantów,

– projekt wizytówki,

– projekt druków firmowych,

– projekt reklam